Yaş Boya Tesisleri

Yaş boya uygulama tesislerinde iki ayrı uzmanlık alanı önem arz etmektedir. Bunlardan biri uygulamanın yapılacağı ekipmanlar diğeri uygulama yapılacak ortamdır.

Yaş boya kabinleri boya uygulamasının ideal bir şekilde uygulanması için ortam sağlamayı amaçlayan sistemlerdir. Başlıca iki fonksiyonu vardır. Bunlar boya atılacak ortamın uygun iklim değerlerinde olması diğeri de malzemeye tutunmayan boyanın sistemden uzaklaştırılmasıdır. Ortam sıcaklık ve nemi kontrolsüz ise boya kalitesi olumsuz etkilenecektir. Atık boya uygun bir şekilde filtrelenip sistemden uzaklaştırılmazsa kirlilik oluşturacak boya kalitesini bozacak ve yangın riski oluşturacaktır.

Atık boyanın filtrelenmesinde kuru filtreli sistemler ve sulu filtreli sistemler kullanılmaktadır. Her iki yöntemin de avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Üretim kapasitesi, atık boya miktarı, arıtma gereksinimleri gibi parametrelere göre sistem tercihi dikkatlice yapılmalıdır.

Boya uygulaması esnasında ortaya çıkan ve filtrelerde tutulamayan gaz bileşenler için arıtma sistemleri kurulmalıdır. Hava içerisindeki gaz formdaki kirleticilerin yakılması (Incinerator) veya biyolojik yöntemlerle bertaraf edilmesi (Biyolojik arıtma sistemi) mümkündür.

Boya uygulama ekipmanları tasarımında önem arz eden hususlar, boya kabini ile uyumlu olması, renk değişim süresinin minimize edilmesi, değişim esnasında boya ve seyreltici kayıplarının minimize edilmesi, kullanım kolaylığı ve güvenliktir.

Ayrıca Bakınız

Geri dön