Baca Gazı Biyolojik Arıtma

Boyama esnasında ortaya çıkan solvent vb. karbon bazlı gaz kirleticilerin atmosfere salınması çevre açısından sakıncalıdır. Bu atıkların atmosfere verilmeden önce bertaraf edilmesi gerekir.

Boyahanelerde organik gaz kirleticilerin (VOC) çıkışı boya kabinlerinden, flaş-of kabinlerinden, boya hazırlama odasından ve boya pişirme fırınlarından kaynaklanmaktadır. Tüm egzozların arıtılma ihtiyacı durumunda yakma metodu ve aktif karbon filtre ile filtreleme metodu hem kurulum hem işletme maliyeti açısından makul olmamaktadır. Bu durumda biyolojik arıtma sistemi ideal bir alternatiftir.

Sistemin çalışma prensibi kirli havanın yıkanarak kirleticilerin suya geçmesi ardından kirli suyun biyolojik olarak arıtılması esasına dayanır.

Baca gazlarının bertaraf edilmesinde biyolojik arıtma yöntemi

  • Düşük yatırım maliyeti ile
  • Düşük işletme maliyeti ile
  • Çevreye zararlı yan ürün oluşturmadan
  • Yüksek verimlilikte

arıtma sağlamaktadır.

Ayrıca Bakınız

Geri dön