Arıtma Tesisleri

Boyahanelerin çevresel birimleri arasında yer alan arıtma tesisleri iki başlık altında değerlendirilebilir. İlki kimyasal ön temizleme hattından deşarj edilen ve boyama kısmından gelen sıvı atıklardır. Diğeri ise boyama esnasında açığa çıkan solvent vb. gaz kirleticilerdir.

Sıvı atıklar için asidik ve bazik oluşlarına göre sistemler kurulmaktadır. En son noktada çevre şartlarına ve regülasyonlara uygun olarak çıkan su doğaya deşarj edilmektedir. Arzu edildiğinde biyolojik arıtma ile desteklenen konvansiyonel sistemler atık suyu tümü ile geri kazanmakta ve boya hattına geri vermektedir.

Atık gazların (solventin) arıtılması için yakma (incinerator) ve Biyolojik Arıtma sistemleri kurulmaktadır. Atık gazın debisine ve sıcaklığına bağlı olarak otomatik olarak çalışan sistem çevre regülasyonlarına uygun seviyede gazın arıtılarak atmosfere atılmasını sağlamaktadır. Arzu edildiğinde baca gazı ısısının geri kazanılması sağlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Geri dön