Türkçe English Russian Boysis Boysis


Boysis


Yüzey Hazırlama Kataforez Eloksal Toz Boya Yaş Boya Fırınlar Ahşap desenli alüminyum Transfer Sistemleri KOntrol sistemleri Arıtma Sistemleri
Boysis


Boysis

Arıtma Sistemleri


Arıtma sistemleri
Boya tesislerinde atıklar sıvı ve gaz olma suretiyle iki değişik şekilde oluşmaktadır. Sıvı atıklar için asidik ve bazik oluşlarına göre sistemler kurulmaktadır. En son noktada çevre şartlarına ve regülasyonlara uygun olarak çıkan su doğaya deşarj edilmektedir. Arzu edildiğinde biyolojik arıtma ile desteklenen konvansiyonel sistemler atık suyu tümü ile geri kazanmakta ve boya hattına geri vermektedir. Atık gazların (solventin) arıtılması için yakma (incinerator) ve Biyolojik Arıtma sistemleri kurulmaktadır. Atık gazın debisine ve sıcaklığına bağlı olarak otomatik olarak çalışan sistem çevre regülasyonlarına uygun seviyede gazın arıtılarak atmosfere atılmasını sağlamaktadır. Arzu edildiğinde baca gazı ısısının geri kazanılması sağlanmaktadır.

Demineralize su cihazları
Suyun özelliklerine bağlı olarak mix bed, anyonik, katyonik, ayrı kolonlu veya reverse osmoz sistemler kurulmaktadır. Sistem su üretim kapasitesine göre tandem olarak dizayn edilebilmektedir.